U bent hier

Assertiviteit

1. Legitimatie

  • Een van de doelstellingen van het algemeen maatschappelijk werk is een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en bewustwording van de eigen kracht van burgers. Assertiviteitstrainingen leveren daar een bijdrage aan. Om dit aanbod vanuit AMW te positioneren normaliseert de vraag naar een dergelijke cursus. Het problematiseert het niet. (bv. in vergelijking als de GGZ dit aan zou gaan bieden).
  • Het AMW is een 1e lijnvoorziening die vooral door sociaaleconomisch zwakkere mensen wordt benut. Juist de SES groep heeft vaak slechte voorbeelden gezien van assertief gedrag en ervaren maatschappelijk een underdog positie. Daardoor heeft juist deze doelgroep het meeste baat bij een assertiviteitstraining om verbaal weerbaarder te worden.
  • Het groepsgewijs aanbieden betekent dat klanten veel meer kunnen leren in een korte periode. Daarnaast biedt groepsgewijze begeleiding een aantal bijkomende voordelen. Zo ervaren mensen binnen de groep dat ze van betekenis kunnen zijn voor anderen wat een bijdrage kan leveren aan hun zelfvertrouwen. Ook als aanvullend traject op een individueel traject heeft het een grote meerwaarde omdat mensen tijdens de training met elkaar kunnen oefenen met ander gedrag. Zie voor de overige voordelen van groepsgewijze hulpverlening
  • Het meest voorkomende onderliggende probleem bij de meeste cliënten van het algemeen maatschappelijk werk is het assertiviteitsprobleem; sub-assertief dan wel agressief.  Dit probleem speelt vaak een centrale rol in andere problemen, bijvoorbeeld in het omgaan met instanties, in relatieproblemen, bij huiselijk geweld, bij problemen op het werk, bij omgaan met schulden, bij gebrek aan informatie over regelingen, in de rouwverwerking (aandacht vragen voor jezelf), etc.., etc….   Assertief gedrag is hierbij een van de basisvaardigheden in het menselijk bestaan. Het bieden van een assertiviteitstranig vormt daarmee een van de pijlers van het AMW-aanbod.
  • Er bestaat een direct wederkerig verband tussen subassertiviteit en depressie en tussen subassertiviteit en stressklachten. Werken aan het vergroten van de eigen assertiviteit heeft dan ook positieve effecten op het verminderen van depressieve klachten en stressklachten en levert daarmee een bijdrage aan de geestelijke gezondheid / welzijn van mensen.
  • Het volgen van een assertiviteitstraining kan een preventieve functie vervullen. Wanneer mensen  beter en eerder hun grenzen leren kennen en aangeven (assertiever worden) dan kan dat de samenleving veel geld besparen door het voorkomen van ziekteverzuim, pestgedrag en stressgerelateerde lichamelijke klachten.
  • Vanuit de civil society gedachten is het goed dat burgers assertieve vaardigheden bezitten. Want met deze assertieve vaardigheden kunnen ze hun behoeften duidelijk communiceren en beter verbinding maken met anderen. Het versterkt de eigen kracht.
     

2. Aanbod

3. Financiering
- Uitgangspunt bij het AMW is dat er voor iedereen op neutraal terrein, een dergelijke training beschikbaar is.
- De grootste groep klanten van het algemeen maatschappelijk werk behoort tot de sociaaleconomisch zwakkere bevolkingsgroep. Gezien hun beperkte bestedingspatroon zou een hoge eigen bijdrage een onoverkomelijke drempel vormen om gebruik te kunnen maken van deze vorm van hulpverlening.
- Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zou een optie kunnen zijn. Een andere optie is het stellen van een maximale inkomensgrens.

4. Draaiboeken

5. Effectstudies

6. Effectmeting

7. Tips uit de praktijk

8. Scholing --> Provocatief trainen in een assertiviteitstraining

9. Literatuur

10. Links