U bent hier

Rouw

Uit modulenbeschrijvingen hieronder de module voor groepen rondom rouwverwerking uit  'de groepsmodulen van het AMW'

Doelgroep
Mensen die een partner, broer/zus of een andere dierbare hebben verloren, of geconfronteerd zijn met langdurige ziekte of functieverlies van henzelf of hun partner.

Doel
- De cliënt voelt zich erkend in zijn problemen (en kan ervaringen delen).
- De cliënt heeft de situatie geaccepteerd en verwerkt of de verwerking is op gang gekomen.
- De spanningen zijn beter hanteerbaar voor de cliënt.
- De cliënt heeft informatie en/of advies gekregen aansluitend op actuele behoefte en vragen.
- De cliënt heeft meer zelfvertrouwen en een realistische kijk op mogelijkheden en beperkingen in de gegeven situatie.
- De zelfredzaamheid van de cliënt is vergroot.

Werkwijze/activiteiten
Lotgenotencontact vormt het belangrijkste element van deze module. In de groepsbegeleiding wordt zowel stilgestaan bij individuele problematiek als bij het verkrijgen van inzcht in de problematiek in het algemeen en de gevolgen voor het dagelijks leven en verwachtingen voor de toekomst. Per bijeenkomst staat een thema centraal dat door de deelnemers gekozen wordt. Hierbij is er ruimte voor kennisoverdracht en persoonlijke inbreng door onderlinge uitwisseling en steun. Voorbeelden van thema’s zijn:
- rouwverwerking: wat is het, welke vormen zijn er hoe verloopt het
- rouwverwerking en de omgeving: hoe deel je het met kinderen, familie, vrienden en (vage) kennissen
- zorgen voor jezelf: mogelijkheden voor ondersteuning door derden, vaste momenten voor jezelf

Aanvullende informatie
Vaak worden rouwverwerkingsgroepen aangeboden voor specifieke doelgroepen: partner, broer/zus, suïcide, ziekte/functieverlies zelf/partner.

Randvoorwaarde
Er zijn geen specifieke randvoorwaarden.

 

Graag ontvangen we úw informatie m.b.t. een van de volgende items ter aanvulling op deze modulebeschrijving.

  1. Legitimatie
  2. Aanbod
  3. Financiering
  4. Draaiboeken
  5. Effectstudies
  6. Effectmeting
  7. Tips uit de praktijk
  8. Scholing
  9. Literatuur
  10. Links