U bent hier

Echtscheiding

Uit modulenbeschrijvingen hieronder de module voor groepen rondom scheiding uit  'de groepsmodulen van het AMW'  

Doelgroep
Mannen en vrouwen (met of zonder kinderen) die met een echtscheiding bezig zijn of die nog niet zo lang geleden zijn gescheiden.

Doel
- De cliënt zich erkend in zijn problemen (en kan ervaringen delen).
- De cliënt heeft de situatie geaccepteerd en verwerkt of de verwerking is op gang gekomen.
- De cliënt heeft informatie en/of advies gekregen aansluitend op actuele behoefte en vragen.
- De cliënt heeft meer zelfvertrouwen en een realistische kijk op mogelijkheden en beperkingen in de gegeven situatie.

Werkwijze/activiteiten
Lotgenotencontact vormt het belangrijkste element van deze module. In de groepsbegeleiding wordt zowel stilgestaan bij individuele problematiek als bij het verkrijgen van inzicht in de problematiek in het algemeen en de gevolgen voor het dagelijks leven en verwachtingen voor de toekomst. Per bijeenkomst staat een thema centraal dat door de deelnemers gekozen wordt. Hierbij is er ruimte voor kennisoverdracht en persoonlijke inbreng door onderlinge uitwisseling en steun.
Voorbeelden van thema’s zijn:
- omgaan met emoties als angst, schuld en woede
- reacties van de omgeving
- veranderingen in de relatie met familie, kinderen, vrienden, buren, kennissen en met de voormalige partner - praktische problemen
- opnieuw beginnen

Aanvullende informatie
Zonodig is er op één van de bijeenkomsten een sociaal raadsvrouw of –man aanwezig.

Randvoorwaarde
Er zijn geen specifieke randvoorwaarden.

 

Graag ontvangen we úw informatie m.b.t. een van de volgende items ter aanvulling op deze modulebeschrijving.

  1. Legitimatie
  2. Aanbod
  3. Financiering
  4. Draaiboeken
  5. Effectstudies
  6. Effectmeting
  7. Tips uit de praktijk
  8. Scholing
  9. Literatuur
  10. Links