U bent hier

Allochtonen

Op de website van het groepsmaatschappelijk werk inventariseren we al langere tijd groepen door maatschappelijk werkers gegeven. Binnen dit aanbod zijn weinig groepen specifiek gericht op allochtonen. Geconstateerd kan worden dat in het algemeen allochtonen relatief nog steeds weinig gebruik maken van de diensten van maatschappelijk werkers en hun samenwerkingspartners.

Interculturalisatie is een van de belangrijke onderwerpen van de NVMW voor 2008. In elke functiegroep of werkgroep wordt hiervoor gekeken wat gedaan kan worden met het onderwerp interculturalisatie én het onderwerp marktwerking. Voor groepsmaatschappelijk werkers is het wellicht zinvol om een overzicht te hebben van mogelijk groepsaanbod voor allochtonen, al dan niet gestructureerd. Die inventarisatie willen we dan ook graag samen met u maken!

We zijn dus geïnteresseerd in groepen voor allochtonen die door maatschappelijk werkers worden geleid, maar zeker ook de groepen van samenwerkingspartners. Wilt u ons helpen met deze inventarisatie door de volgende vragen per groep te beantwoorden ?

  1. naam van de groep
  2. doelgroep
  3. is het een gestructureerde groep, een inloopgroep of …
  4. begeleiding door een maatschappelijk werker ja/nee
  5. aantal bijeenkomsten
  6. belangrijkste onderwerpen
  7. contactpersoon voor deze groep
  8. instelling van waaruit de groep wordt aangeboden
  9. mag de groep vermeld worden op de website www.groepsmaatschappelijkwerk.nl
  10. mag ik eventueel contact met u opnemen voor aanvullende informatie?

Uw reactie kunt u mailen naar Will.vanGenugten@hu.nl
Zij is stafmedewerker bij de NVMW en als onderzoeker werkzaam bij de HU, waar ze momenteel onderzoek doet naar interculturalisatie op hogescholen en in het werkveld.