U bent hier

Arbeid

1. Legitimatie 
2. Aanbod  
3. Financiering  
4. Draaiboeken 
5. Effectstudies                    
6. Effectmeting 
7. Tips uit de praktijk
8. Scholing 
9. Literatuur
10. Links 

1. Legitimatie
Een groep aanbieden rondom dit thema is als volgt te legitimeren: 

2. Mogelijk aanbod
- Weer aan de slag
- Stress op het werk de baas
- Assertiviteitstrainingen / Sociale Vaardigheidstrainingen
- Training Persoonlijke Effectiviteit
- Training: Omgaan met (functie)verandering
- Training: Communicatietraining gericht op betere samenwerking
- Mannengroep
- Zie ook de de modules BMW en de modules AMW rond om arbeidsgerelateerde problematiek die de NVMW ism het NIZW in 2006 gemaakt heeft in opdracht van WVS: Deel 1 - Algemeen,   Deel 2a - BMW-aanbod  en  Deel 2b - AMW-aanbod

3. Financiering
Hieronder enkele mogelijkheden tot gehele of gedeeltelijke financiering
- (Gedeeltelijke) betaling door werkgever
-

4. Draaiboeken 

5. Effectstudies

6. Effectmeting
De 4-DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst) geeft middels 50 vragen een indicatie hoe het is op vier dimensies van psychopathologie: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie. De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. Daarnaast is deze test goed te gebruiken om het verloop van stresssymptomen te monitoren. De afnameduur is 5-10 minuten.
Deze vragenlijst is o.a. goed te gebruiken voor een groep, cursus of training waarvan het doel van de bijeenkomsten ondermeer is om de stress/spanningen te reduceren zoals bijvoorbeeld een cursus 'Werken aan werkstress'.
Daarvoor dient de test vooraf aan deelname, op het eind van de cursus/training en eventueel bij de follow-up te worden ingevuld door de deelnemers.

7. Tips uit de praktijk

* Boek als handleiding: Teleac heeft een zeer praktisch boek + werkboek laten uitgeven. De acht hoofdstukken van dit boek kunnen chronologisch gebruikt worden als leidraad voor een cursus gericht op betere stresshantering. Het werkboek biedt hierbij de benodigde huiswerkopdrachten. Het betreft het boek "Omgaan met stress" van R. Joppen e.a.: ( ISBN 90-76141-05-3)
* Internet als aanvullend medium: Deelnemers per tourbeurt vragen een voor de cursus interessante website te zoeken op het internet. Iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers op deze wijze een tip voor een interessante website ter aanvulling op de cursus.

8. Scholing

9. Literatuur voor begeleiders / deelnemers

- Omgaan met stress ( ISBN 90-76141-05-3)
Het boek geeft inzicht in hoe stress ontstaat, hoe het tot uiting komt, maar vooral: wat men er zelf aan kan doen.
De acht hoofdstukken van dit boek kunnen chronologisch gebruikt worden als leidraad voor een cursus gericht op betere stresshantering. Het werkboek biedt hierbij de benodigde huiswerkopdrachten

10, Links

-