U bent hier

Groepen

UIt de inventarisatie van draaiboeken van/voor groepen blijken tot dusver een aantal thema's en doelgroepen te destileren die u in onderstaande opsomming vindt. Per thema en per doelgroep willen we samen met u een pagina vullen met wetenswaardigheden, tips en ideëen. Daarvoor willen we u dan ook bij deze van harte uitnodigen uw bijdrage te leveren. Dus schroom niet en bewerk - samen met collegae - de betreffende pagina op een vergelijkbare wijze als op Wikipedia

 1. Op de meeste pagina's kunt u dat doen middels het aanklikken van de optie Bewerken, bovenaan de pagina van de betreffende groep.
 2. Voor de groepen die al wat uitgebreider beschreven staan, dient u zich eerst in te loggen om uw bijdrage te kunnen leveren. Eenmaal ingelogd ziet u onderaan de pagina naast de optie Nieuw commentaar, ook de optie Meer lezen. Door te kiezen voor laatstgenoemde optie krijgt u ook weer bovenaan de pagina de optie Bewerken, waarmee u op een willekeurige plaats op de pagina uw tekst kunt toevoegen.

Indeling op Thema

 Arbeid   Huiselijk Geweld         Seksueel Geweld
 Assertiviteit  Mantelzorg  Sociale vaardigheden
 Communicatie  Opvoeding  Spanningsklachten / stress
 Depressie  Ouder worden  Startcursus
 Eetpatronen    Persoonljke ontwikkeling    Wachtlijstgroep
 Echtscheiding  Rampgerelateerd       
 Geld / financiën           Rouw  

Indeling op Doelgroep

 Allochtonen  Mannengroepen                                                                     
 Jeugd  Stiefgezinnen  
 Jonge moedergroepen  Vrouwengroepen  

 Per groep willen we een pagina maken waarin we onderstaande rubrieken als kapstok gaan gebruiken:

 1. Legitimatie
 2. Aanbod
 3. Financiering
 4. Draaiboeken
 5. Effectstudies 
 6. Effectmeting 
 7. Tips uit de praktijk
 8. Scholing
 9. Literatuur
 10. Links

Hebt u een voorstel voor een andere/extra vaste rubriek of mist u nog een thema tussen de genoemde groepen?
Schroom dan niet en lever uw bijdrage via onderstaande optie.

Reacties

Ik werk ruim drie jaar als groepsbegeleider Inspraak en Participatie bij OCMW Antwerpen (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, de overheidsinstantie die als opdracht heeft mensen een minimuminkomen, een "leefloon", te verstrekken als zij geen andere of een te beperkte bron van inkomsten hebben, aan hun maatschappelijke integratie te werken en hen in de mate van het mogelijke professioneel te activeren). Groepswerk in het OCMW is vrij nieuw. Momenteel zijn er slechts enkele groepswerkers actief. Van oudsher worden in de OCMW's cliënten individueel begeleid: een 250-tal maatschappelijk werkers staat daar in Antwerpen voor in.

De groepsleden zijn allen cliënt van het OCMW en worden daarom als maatschappelijk kwetsbaar beschouwd. Vaak hebben ze een beperkt sociaal netwerk, zijn zij sociaal geïsoleerd en worden zij "moeilijk bereikbaar" bevonden. Daarnaast vertonen OCMW-cliënten gelijktijdig onderling heel wat verschillen m.b.t. gender, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, taalkennis, enz.. De groep waar ik mee werk weerspiegelt de grote diversiteit van het doelpubliek van OCMW Antwerpen sterk. Het is dan ook niet mogelijk deze groep onder te brengen in één van de categorieën uit de "indeling op groep" op deze site.

Het buurt- en opbouwwerk richt zich in Antwerpen eveneens op de zeer brede groep van maatschappelijk kwetsbare personen. 

Daarom vroeg ik me af of deze doelgroep niet ook als categorie kan opgenomen worden.

Met vriendelijke groeten

Franky De Prins

Allereerst dank voor je inbreng !

Ik ben nog benieuwd hoe je de betreffende doelgroep dan zou willen noemen. Daarnaast ben ik ook benieuwd onder welke noemer de betreffende personen deelnemen aan de groep - wat is de doelstelling ?
Ik ben benieuwd naar je reactie !
Han